پیشگامان در تور دوچرخه در اندونزی در صدر قرار گرفتند

روابط عمومی باشگاه پیشگامان ورزشی ، مرحله پنجم تور دوچرخه سواری اندونزی کاراک. ادامه هید.