History

استان يزد در ايران و مركز فرهنگ زرتشتي است. این شهر در 270 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان واقع شده است. از آنجا که ژنراتورهای سازگاری با سوراخ های خشک خود ، YAZD یک شهر منحصر به فرد از نظر معماری است